Liên hệ, giới thiệu


Liên hệ, giới thiệu

PGS.TS. Bùi Mạnh Hưng, Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng,

Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp,

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com

 - Điện thoại & Zalo: 0981311211

- Số liên hệ Whatsapp: +84981311211

 - Facebook: click vào đây!

 - Youtube: Hung Bui Vlog

- Instagram: bmhvnuf

 - Văn bằng chứng chỉ chính của tác giả: Click vào đây !

- Xem chi tiết lý lịch khoa học PGS.TS. Bùi Mạnh Hưng click vào đây!


  (English information, click here!)